Bandet

Patrik ”Lillis” Grundström

Lillis har sysslat med musik så länge han kan minnas. Efter sin utbildning på Skurups Folkhögskola har det fortsatt och idag har han musiken som sitt yrke. Förutom Bandet så är han med i en rad olika konstellationer.
Lillis pendlade länge från Malmö men har på senare tid bosatt sig i Härnösand.